Darujte 2% z dane

Príspevok 2% z dane pre Vás neznamená žiadny výdavok, pretože ide o daň, ktorú už za Vás odviedol Váš zamestnávateľ alebo ktorú odvádzate ako fyzická alebo právnická osoba daňovému úradu a pritom Vám dáva možnosť prispieť na fyzický a psychický rozvoj Vášho dieťaťa.  

Budeme vďační za vašu podporu z 2% z daní.

Stačí stiahnuť a vyplniť dokument  "Vyhlásenie 2018 o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" a odovzdať ho na príslušnom daňovom úrade.Share this Post: